Team Helsingør

BEKÆMPELSE AF VILDE MINK


www.friforvildmink.dk


TEAM HELSINGØR

- minkregulering omkring Helsingør 2013-?


Naturstyrelsen (NST) indleder i efteråret et (foreløbigt) 2 årigt indsatsprogram omkring minkregulering. Der er først og fremmest fokus på ca 20 områder rundt om i landet, f.eks. fuglebeskyttelsesområder under EU´s habitatdirektiver. Disse kan ses på NST´s hjemmeside. De forskellige afdelinger af NST indkalder interesserede frivillige fældepassere til kursus i minkregulering, og hos NST i Nordsjælland (NST-NSJ) deltager ca 35 personer. NST-NSJ har fokus på Arresø og tilknyttede vådområder og tilbyder fældepassere fælder med alarmer i dette område. Vi er en lille håndfuld deltagere, som ønsker at foretage minkregulering omkring Helsingør. Dels er der kendskab til mink flere steder, dels er der for langt for os at køre (jævnligt) til Arresø mm.


Vi opretter TeamHelsingør (en lille gruppe med Morten, Ebbe, Per og Leif) med Leif som koordinator og vi indser meget hurtigt at det ikke er praktisk overkommeligt for os at opsætte de tilgængelige fælder, som er levendefangende og skal tilses 2 gange dagligt. Leif får bevilget penge af Helsingør Kommune til 4 fældealarmer (sms-moduler – Minkpolice) og penge af 15.juni fonden til 10 alarmer inkl. drift i 2 år. Hermed kan reguleringen indledes og vi fanger den første mink ved Bondedammen d. 7. dec 2012. I januar optrappes indsatsen og vi fanger 3 stk, samt 11 stk i februar, 22 stk i marts og 4 stk i april. I yngleperioden sættes ikke fælder, da vi kan risikere at fange en hun med hjælpeløse unger i boet. Selvom minken er uønsket skal den behandles dyreetisk forsvarligt. Vi sætter fælder op igen omkring 1 august, hvor ungerne er ”smidt ud” og flakker rundt i søgen efter territorier. I løbet af foråret får Ebbe bevilget yderligere 10 alarmer til gruppen fra Helsingør Kommune. Nedenfor kan man se hvor minkene er fanget.


Leif Øgaard er også ornitolog og medlem af DOF og er bekendt med at der observeres mink på mange fuglelokaliteter, hvor de truer vade- og andefugle mm. Det er oplagt at der i de omliggende kommuner er minkbestande, hvorfra der kan indvandre nye mink, hvis der ikke foretages regulering her også. Leif er derfor meget interesseret i at udvide indsatsen til et større område. Allerede efter få måneders indsats har gruppen fået en del erfaringer omkring fældeplacering, lokkemadstyper og fældeudformning og der er skabt overblik over hvor der er gode levesteder for mink. Disse erfaringer vil vi benytte til at optrappe indsatsen til nærliggende kommuner og senere til hele Nordsjælland, subsidiært til hele Sjælland – eller hele landet for den sags skyld.


Leif er nu i gang med at undersøge mulighederne for at involvere de nødvendige parter: A: Jægere som passer fælder og afliver minkene (der arbejdes på at afklare hvor stor rolle ikke-jægere må spille i reguleringen) samt B: myndigheder og fonde mm som bevilger penge til fældeovervågning (smsmoduler samt evt kameraer).

Det handler om at finde jægere og frivillige i alle kommuner – måske vil det være ideelt med en mink-squad,  mink-task-force eller en minkgruppe i hver kommune, bestående af minkobservatører, frivillige fældepassere, jægere og en velvillig kommune(kasse). Naturstyrelsen og Jægerforbundet samt DOF, lystfiskerforeninger og Naturfredningsforening mm vil nok spille deres roller på scenen; forhåbentlig kan vi samarbejde alle sammen om det fælles mål.
FANGSTOMRÅDER:

Helsingør – Bondedammen 3, Kobberdammen 2 og Avlsgården 2; ialt 7

Havne og kyster –Hornbæk 1, Kronborg 1, Helsingør 3, Humlebæk 1, Snekkersten 4;  ialt 10

Langstrup å 5 og mose 4 + Nivåen 1 og Nivå Mølle 3; ialt 13

Gurre sø øst 4 og å 7 ud til havreholm; ialt 11