kommunale netværk

BEKÆMPELSE AF VILDE MINK


www.friforvildmink.dk


Det Kommunale Netværk blev indledt med at Helsingør kommune bevilgede ialt 14 fældealarmer i 2013. Siden har Hillerød kommune bevilget 4 alarmer til jægere, men et udvidet samarbejde med dem er endnu ikke etableret.

I efteråret har Gentofte Kommune bevilget 2 alarmer og fra starten af 2014 har Allerød Kommune bevilget ca 4 alarmer; netværket er endnu ikke på plads i Allerød.

Hørsholm Kommune har bevilget 4 alarmer, som indkøbes sommer 2014 og vil blive benyttet af netværket i Usserød, Slotssøen og Rungsted Kyst mm.

Halsnæs Kommune har givet tilsagn om 8-10 alarmer, men netværket er kun delvist på plads.

Fredensborg Kommune har bevilget nogle få alarmer, men har endnu ikke fået afklaret hvornår de vil endeligt gå med.