alle fangster

LOKALITET

FØRSTE HALVÅR

ANDET HALVÅR

TOTAL 2014

ALLERØD
Kollerød Å


4

4

GENTOFTE
Gentofte Sø
skovshoved havn

3

1

4

Hellerup havn


3

3

FREDENSBORG
Nivå Mølle og å


6

6

langstrup å

4

5

9

HELSINGØR
Gurre sø/å

4

8

12

Bøgeholm sø

3

1

4

Avlsgård området


1

1

Nordhavnen og Kronborg

1

3

4

Hornbæk


1

1

HILLERØD
Stenholt Mølle

2

2

4

HALSNÆS
Fr.værk lystbådehavn


5

5

Arrenæs


2

2

HØRSHOLM
Usserød å


2

2

SUM

17

44

61opdateret 31.12.2014


LOKALITET

FØRSTE HALVÅR

ANDET HALVÅR

TOTAL 2015

ALLERØD
Kollerød Å

4

4

8

Sjælsø NV

2

3

5

GENTOFTE
Gentofte Sø
FREDENSBORG
Nivå Mølle og Å

1

1

2

Langstrup mose og Å

1

6

7

HELSINGØR
Avlsgård området


1

1

Gurre sø/Å

3

4

7

Bøgeholm Sø

1


1

Nordhavn og Kronborg


1

1

HILLERØD
HALSNÆS
Frederiksværk havn


1

1

HØRSHOLM
RUDERSDAL
Vaserne +kajakklub mm


2

2

SUM

12

23

35

opdateret 20.1.2016
LOKALITET

FØRSTE HALVÅR

ANDET HALVÅR

TOTAL 2016

ALLERØD
Sjælsø mm

10

4

14

kollerød å
GENTOFTE
Skovshoved Havn


2

2

Gentofte sø
HELSINGØR
Avlsgård området0

Bøgeholm sø0

Nordhavn og Kronborg

4

3

7

Gurre Sø/å


2

2

Esperg+ Snek.sten havne

2


2

FREDENSBORG
Langstrup mose og å

2


2

vest for kongevejen

2


2

Nivåen


2

2

HILLERØD
Stenholt Møllekrog


21

21

Pøle Å

10

1

11**

Havelse Å + andre

5

1

6**

HALSNÆS
Hundested havn

2


2**

Lyngby å

10

2

12**

diverse steder

1

1

2**

RUDERSDAL
Vaserne + kajakklub mm

4

4

8

SUM

50

34

95

opdateret  31.12.2016
** = skøn udfra mundtlig kommunikation
LOKALITET

FØRSTE HALVÅR 2018

ANDET HALVÅR 2018

TOTAL 2018

ALLERØD

1

4

5

GENTOFTE
Skovshoved Havn

0

2

2

Gentofte Sø
HELSINGØR
Hellebæk Område

0

0


Bøgeholm Sø

0

0


Nordhavn og Kronborg

0

0


Gurre Sø/Å

0

0


Esperg. + Snek.sten Havn

0

0


FREDENSBORG
Langstrup å

8

2

10

Nivå Øst for motorvej

0

7

7

Nivå vest for motorvej
HILLERØD
Stenholt Møllekrog
Pøle Å mm10**

Havelse Å mm
HALSNÆS
Hundested Havn
Lyngby Å
Fredriksværk Havn
RUDERSDAL
Vaserne + kano/kajakklub

0

8

8

ROSKILDE
Gundsømagle Sø

9

23

42**

** skøn via mundtlig kommunikation.
LOKALITET

FØRSTE HALVÅR 2019

ANDET HALVÅR 2019

TOTAL 2019

BEKÆMPELSE AF VILDE MINK


www.friforvildmink.dk


Herover kan du se hvilke kommuner der er med i netværket pr 1.januar 2014.


Herunder kan du se fangsterne af mink i netværkets kommuner i 2013 og 2014. Vi fanger enkelte steder i Fredensborg, som endnu ikke officielt har meldt sig ind i netværket.


Der er også en tabel som viser fangsterne i Naturstyrelsens indsatsområder pr 31.12. 2013

LOKALITET

FØRSTE HALVÅR

ANDET HALVÅR

TOTAL 2013

GENTOFTE             ialt 4
Gentofte sø

  1


1

Hellerup+Skovsh. havn


  3

3

HELSINGØR           ialt 71
Avlsg/ Bonde+Kobberdam

  7

15

22

Nordhavn + Kronborg

  4

  8

12

Gurre sø + Å

11

  7

18

Snekkerst. + Esperg. havn

  4

  8

12

Hornbæk havn + Ålsgårde

  1

  3

  4

Esrum Sø + N-N


  3


HILLERØD               ialt  3
Stenholt mølle


3

3

FREDENSBORG     ialt 33
Langstr å og mose

9

9

18

Humlebæk Havn

1

1

  2

Nivåen mm, Nivå Mølle

4

9

13

SUM

42

69

111

LOKALITET

FØRSTE HALVÅR 2017

ANDET HALVÅR 2017

TOTAL

ALLERØD

2

2

4

GENTOFTE
Skovshoved Havn

0Gentofte Sø

0HELSINGØR
Hellebæk område

0

2

2

Bøgeholm Sø

0Nordhavn og Kronborg

1

1

2

Gurre Sø/Å

0

2

2

Esperg. + Snek.sten havn
FREDENSBORG
Langstrup mose og Å

1

4

5

Nivå øst for motorvej

1

3

4

Nivå vest for motorvej

0HILLERØD
Stenholt Møllekrog

1

2

3

Pøle Å  mm
Havelse Å mm
HALSNÆS
Hundested Havn mm
Lyngby Å
Frederiksværk Havn

5


5

RUDERSDAL
Vaserne + kano/kajakklub

8

7

15

ROSKILDE
Gundsømagle Sø

4*


* før FFV kom med


23

23

42

opdateret 1.12.17
NST INDSATSOMRÅDER

TRÅDFÆLDE+/- ALARM

SLAGFÆLDER

TOTAL PR 1.4.2014

Arresø

14

6

20

Bornholm


110

110

Furesø

  6

2

8

Hanstholm


3

3

Harboøre Tange

6

8

14

Køge Havn


1

1

Langeland

 

4

4

Langli
Lille Vildmose

2

3

5

Mariager Fjord
Mølleåen

27

8

35

Nissum Fjord

3

11

14

Ringkøbing Fjord

13


13

Skallingen
Skjern Enge

5

10

15

Susåen
Tipperne
Tystrup Bavelse søer
Ulvedybet

2

2

4

Vejlerne

2


2

Vestamager


7

6

Vest Stadil Fjord


1

1

Voerså-Stensnæs
ialt

83

180

263