Foreningen

BEKÆMPELSE AF VILDE MINK


www.friforvildmink.dk


FRI FOR VILDMINK (FFV)

Foreningen vil arbejde for at bekæmpe vildtlevende mink i Danmark.

Indsatsen kan foregå ved

1) At informere om forekomst af vilde mink og deres negative indflydelse på den danske fauna

2) At informere om bekæmpelse af vilde mink, herunder vigtigheden af at undgå yderligere udslip.

3) At etablere (eller hjælpe hermed) en landsdækkende minkbekæmpelse med et netværk af lokale frivillige, i samarbejde med offentlige (Naturstyrelse, Kommuner mm) og andre instansers (jagtforeninger mm) indsatsprogrammer.

4) At skabe økonomisk mulighed for tilskud til fælder og fældealarmer mm, via kontingent, offentligt tilskud eller donationer. Foreningens midler skal fortrinsvis benyttes til anskaffelse og drift af fælder og alarmer, sekundært til indenlandsk kørsel eller propaganda materiale. Private, firmaer, foreninger eller fonde mm, som sponserer en fælde med alarm via foreningen, kan lægge navn til fælden.

5) At samle viden om mink og minkbekæmpelse og at udvikle fælder og overvågningsmetoder, og at informere om indsatsen i udlandet, evt i et samarbejde.


Foreningen grundlægges - sommer 2013 - af Leif Øgaard,  som tilbyder at være formand i den første periode, samt redaktør af hjemmesiden  www.friforvildmink.dk


Kontaktinfo:

Leif Øgaard, Odsvej 12 B, 3000 Helsingør.  Tlf 28154668;  email: leif@friforvildmink.dk

Foreningens konto er : 5013-0001424199. Angiv venligst en reference på indbetalingen og send en mail med navn, adr, tlf, email.


Kontingentforslag:

100 kr for et støttemedlemskab

300 kr for et kernemedlemsskab. Der arbejdes for at kernemedlemmer kan låne, gratis, et sms-modul i en fangstperiode (ca 3 mdr).

1000 kr+ for et sponsor/reklamemedlemsskab (virksomheder mm)

1000 kr+ for tilskud fra fonde,  institutioner og offentlige tilskud


Foreningen ønsker ikke at involvere sig i debatten om minkavl. Denne debat er sikkert rimelig for mange, men den rummer mange politiske og følelsesmæssige facetter, som ikke skal blandes ind i foreningens konkrete mål: at udrydde de fritlevende vildmink i Danmark