Sporing af mink

BEKÆMPELSE AF VILDE MINK


www.friforvildmink.dk


Sporing af mink

Det er en vigtig del af fangstindsatsen at fældepasseren undersøger området for spor af mink. Det er altid muligt at finde spor, om ikke andet så om vinteren, når der ligger et par cm sne. Minkens tilstedeværelse kan opdages ved at minken observeres visuelt eller ved at der er afsat fodspor i sne eller mudder, eller der ses ekskrementer.


A. Observationer

Der indløber jævnligt meddelelser til Naturstyrelsen eller andre instanser (registreres evt. på fugleognatur.dk) om mink, som er blevet observeret i dagtimerne. Mange observationer indberettes ikke men kan afdækkes, når fældepassere taler med folk rundt omkring. Mange kan berette om at de selv (eller bekendte) har set mink langs åen, langs kysten eller i vandet omkring havne osv. Disse iagttagelser må sædvanligvis anses for troværdige, da mange mink ikke er særlig sky og der er ikke mange forvekslingsmuligheder; f.eks. ses ilderen meget sjældent om dagen eller nær mennesker. Også jagtstatistikker over de 4-5000 nedlagte mink årligt kan pege på deres lokale tilstedeværelse.


B. Minkspor

Mink afsætter en del fodspor, når de færdes på land. I de meste af året ligger der ikke sne, så minkens fodspor skal findes helt tæt på åens eller søens bred, de steder hvor minken gerne går i land. Indenfor sit territorium er der foretrukne steder for vand- og landgang, f.eks. sandede eller mudrede passager efterladt af sunken vandstand. Et lille stykke mindre end 1 m er rigeligt. Sådanne steder kan forekomme alle vegne, men ses særligt hyppigt i åens sving eller under, og tæt på, broer. Hvis der er mink i området vil der ses fodspor i et antal der kan variere efter hvornår det sidst har regnet. Kraftig nedbør vil ofte slette sporene.

Minkens fodspor er ikke svære at skelne fra ræv eller kat. Ræven afsætter et typisk, slankt, hundespor som er større end minkens, men ikke så meget som man kunne forvente ud fra forskellen i kropstørrelse. Rævens sporforløb er også helt anderledes end minkens. Ræven færdes i ret lange lige baner på tværs eller på langs af søer og åer, og dens spor ned til vandkanten opstår oftest ved at den skal ned og drikke. Katten afsætter et typisk kattespor med tydelige aftryk af 4 tåpuder i ens afstand fra sålens pudeaftryk. Sålens pudeaftryk er relativt større end tåpudernes aftryk hos katten end hos ræven.

I modsætning til hunde og katte har minkens fødder alle 5 tæer tilknyttet selve poten, og dens fodspor vil ofte indeholde aftryk af alle 5 tæer. På billederne ses aftryk af poter i mudder i en sporingsbakke.

Sporforløbet efter en mink kan variere. Det mest almindelige er et uroligt, søgende sporforløb  langs en vandkant. Her kan det være svært at finde gode, enkelte fodaftryk. På sumpede steder, som isdækkes om vinteren kan man følge minkens færden. Jeg har ved Bondedammen set tydelige fødesøgnings spor bestående af oprodede pletter langs bredden, med 5-10 meters afstand og tydelige fodspor fra plet til plet. Når minken skal tilbagelægge længere stræk danner den et typisk parspor, idet den springer ca en kroplængde og planter bagpoterne ned, lige op ad det fodaftryk som forpoterne ”lige har forladt”. Denne type spor kan som regel kun observeres i sne.
Mink fodspor (lavet med fødder fra en død mink) i blødt mudder i en fodsporingsbakke. Mønten er en 2-kroneC. Sporingsudstyr.

Man kan aktivt gøre en indsats for at finde spor efter minkens tilstedeværelse, udover at være på udkig efter minkens spor i sne eller mudder.

Man placerer en sporingsfælde et tilsyneladende egnet sted og blokerer for at den kan smække. Der anbringes lokkemad i fælden og man tilser den med jævne mellemrum f.eks. efter 7-10 dage. Hvis lokkemaden forsvinder er det en kraftig indikation af minks tilstedeværelse. En sporingsfælde kan benyttes hvis man ikke har alarmer (nok) eller bare ønsker at opretholde et lavere indsatsniveau.


Man kan anbringe en fodsporbakke et sted i terrænet, hvor man tror at mink færdes. Det er en plastikbakke (f.eks. en lav kødbakke fra supermarkedet eller lignende) fyldt helt op med vådt mudder, hvis overflade er glattet ud. En mink, som passerer hen over denne bakke vil afsætte tydelige spor. Fodsporbakken kan anbringes inde i en sporingsfælde med lokkemad, eller på et bræt henover en å, eller langs åbredden, og den kan anbringes foran et sted hvor man har sprøjtet urin (på træ eller stub eller bred mm)

Mink fodsporbakke foran urin-duftpletD. Ekskrementer

Mink efterlader en del ekskrementer i deres territorie. Nogle ekskrementer lægges tilfældigt spredt, men mange af dem anbringes klumpvis på steder minken opholder sig mest. Det kan være på mospletter, på sten eller stammer langs bredden, eller på særlige sten eller bjælker i havnene.