aflivning af mink

BEKÆMPELSE AF VILDE MINK


www.friforvildmink.dkAFLIVNING AF FÆLDEFANGNE MINK


Ved skud


Den fremherskende metode til aflivning af levendefangne mink i f.eks. trådfælder er at tilkalde en jæger (medmindre fældepasseren selv er jæger). Minken i fælden kan skydes med et haglgevær fra nogle meters afstand (fjern lige sms-modulet først), eller den kan skydes i hovedet  med salonriffel - alle typer skulle være godkendt hertil.

Det er også muligt og lovligt at benytte et luftgevær kal. 5.5 mm, og dette skal gøres i hovedet på helt klods hold. Det kan klart anbefales at skuddet afgives "vandret" fra siden i tindingen mellem øje og øre, eller direkte "lodret" i centrum af en firkant man kan forestille sig med øjne og ører i hjørnerne. Figurerne herunder kan illustrere det. Det kan godt tage et par minutter inden minken sidder rigtigt. Man kan evt få den til at fokusere på venstre hånd ved at vifte lidt med den udfor fælden. Selvom det kan være fristende at skyde minken ind gennem munden når den bider i løbet så skal det undgås - man kan være tilbøjelig til at ramme for lavt under hjernen på denne måde.Med CO2

Mange millioner dyr aflives i dag med CO2 i forbindelse med slagtning. Også mink - forud for pelsningen - aflives med CO2, og dette kan naturligvis også benyttes - uden jagttegn - til aflivning af en fældefangen mink. Der kan påmonteres et plastikrør i åbningen af trådfælden med en fanget mink. Røret er naturligvis påmonteret et kraftigt metalnet i modsatte åbning. Når røret er fastgjort kan den smækkede lem løftes op (med en 15 cm lang metalkrog) og minken vil ret hurtigt søge ind i røret i den tro at det er en udvej. Når den er helt inde i røret skydes en plade ind bag dens hale, så den fastholdes. I snudeenden af røret påmonteres en plastikpose fyldt med CO2, som nu presse ind i røret. Minken vil besvime og vågner ikke op igen.Hele processen kan udføres på få sekunder. CO2 kan fås fra en almindelig sodavandsmaskine, hvor man har monteret en slange på den dyse man normalt sætter flasken på.Med en slagfælde

Regulering af mink ved brug af slagfælder - korrekt monteret på en flydeplatform - må udføres af fældepassere uden jagttegn (se under fældens omtale). Hvis en fældepasser finder det upassende at sætte slagfælder, kan man sætte levendefangende trådfælder med sms-modul - og bagefter aflive minken med en slagfælde. Nedenstående figurer kan illustrere hvordan man påmonterer trådfælden et rør, hvorfra minken kan forlade trådfælden og gå over i slagfælden. Fældehåndtering og påmonterering af røret skal forgå i god ro, således at minken er rolig. Gå væk fra fælden og lad minken i ro og mag søge over i slagfælden - det kan ske hurtigt, men der kan også gå et par minutter.


                              Arrangement til aflivning af mink i trådfælde, ved hjælp af overgang til slagfælde.

s