Hjem

BEKÆMPELSE AF VILDE MINK


www.friforvildmink.dk


Den amerikanske mink (Mustela vision) blev indført til Danmark og flere europæiske lande omkring 1930. Siden da er der gentagne gange sket udslip af mink, enten som uheld i farmopdrættet eller frisat af dyreaktivister som er modstandere af pelsdyravl. Der er idag etableret en bestand af vilde mink i hele Nordeuropa, med meget uheldige konsekvenser for det herboende dyreliv, som ikke er vant til dette rovdyr.

,

Formålet med at oprette denne hjemmeside er at præsentere et samlet forum for indsatsen mod vildtlevende mink.  Hjemmesiden er ikke et officielt organ for Naturstyrelsen, Jægerforbundet eller undervisningsinstitutioner. Hjemmesiden er lavet for at informere og inspirere alle til at hjælpe med at reducere bestanden af vilde mink i Danmark. Der vil være viden om minken og viden om bekæmpelsesmetoder og forslag til strategier og indsatser.


Der har ikke tidligere været en målrettet indsats mod mink, udover det årlige jagtudbytte (3-5000 stk) og et ukendt antal trakfikdræbte. Naturstyrelsen  har iværksat et indsatsprogram for 2012-2014 med fokus på 20 indsatsområder i Danmark, og Jægerforbundet planlægger deres bidrag. Kommuner bidrager med bevillinger og frivillige fældepassere ”arbejder” i felten. Hjemmesiden vil forsøge at orientere om de involverede parter og resultatet af anstrengelserne.


Sidste nyt, 7. marts 2014:

Naturstyrelsen har udsendt en pressemeddelelse hvori de mener at minken ikke kan udryddes i Danmark. Friforvildmink vil gerne protestere over denne holdning. Det kan teoretisk set tænkes, at det ganske få steder muligvis kan blive svært at få fjernet en lille restpopulation, men som udgangspunkt peger vores indsats på at vi kan udrydde dem over store områder. Vi mener at det er taktisk meget uheldigt at komme med en sådan udmelding, og vi forstår simpelthen ikke hvorfor man gør det. Det virker som en prioriteringssags, at man ikke vil ofre de nødvendige midler, for vi tror på at med penge nok så kan det gøres.

På foreningens vegne Leif Øgaard  (på ferie 8-15 marts)